Daily Archives: January 24, 2015

Group seminar

Date Room Presenter
2/26 (2-3pm) 4004 Ji
3/5 (2-3pm) 4004 Subarna
3/12 (2-3pm) 4004 Menglin
4/9 (2-3pm) 4004 Subarna
4/16 (2-3pm) 4004 Igor
4/23 (2-3pm) 4004 Byeong
4/30 (2-3pm) 4004 Shibin
5/7 (2-3pm) 4004 Siva
5/14 (2-3pm) 4004 Ji
5/21 (2-3pm) 4004 Nan
6/4 (2-3pm) 4004 New student

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Tripathi, Subarna
Kang, Byeongkeun
Fedorov, Igor
P, Shibin
Dai, Ji
Zhang, Junkang
Feng, Qiaojun
Du, Chen