Category Archives: Uncategorized

Group seminar

Date Room Presenter
7/28 (9-10am) 6004 Huanjing
8/4 (9-10am) 6004 Shibin
8/11 (9-10am) 6006 Subarna
8/18 (9-10am) 6004 Ji
9/1 (9-10am) 6004 Byeong
9/8 (9-10am) 6004 Chen
9/15 (9-10am) 6004 Siva
9/29 (9-10am) 6004 Open for a presenter
10/16 (2-3pm) 4004 Shibin
10/23 (2-3pm) 4004 Subarna
10/30 (2-3pm) 4004 Igor
11/6 (2-3pm) 4004 Byeong
11/20 (2-3pm) 4004 Siva
11/27 (2-3pm) 4004 Ji
12/4 (2-3pm) 4004 Nan

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Tripathi, Subarna
Kang, Byeongkeun
Fedorov, Igor
P, Shibin
Dai, Ji
Chiluvuri, Siva Prasad Varma