Group seminar

Date Room Presenter
4/17 (2-3pm) 4004 Yeejin
4/24 (2-3pm) 4004 Subarna
5/1 (2-3pm) 4004 Siva
5/8 (2-3pm) 4004 Ji
5/15 (2-3pm) 4004 Menglin
5/22 (2-3pm) 4004 Byeong
6/5 (2-3pm) 4004 Igor

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Tripathi, Subarna
Kang, Byeongkeun
Fedorov, Igor
P, Shibin
Dai, Ji
Chen, Kunyao
Chiluvuri, Siva Prasad Varma