Group seminar

Date Room Presenter
1/9 (2-3pm) 4004 Subarna
1/23 (2-3pm) 4004 Igor
1/30 (2-3pm) 4004 Siva
2/6 (2-3pm) 4004 Menglin
2/27 (2-3pm) 4004 Shibin
3/6 (2-3pm) 4004 Yeejin
3/13 (2-3pm) 4004 Byeong
3/20 (2-3pm) 4004 Ji

Current member

Faculty
Prof. Truong Nguyen
Student
Zeng, Menglin
Lee, Yeejin
Tripathi, Subarna
Kang, Byeongkeun
Fedorov, Igor
P, Shibin
Dai, Ji
Chen, Kunyao
Chiluvuri, Siva Prasad Varma